Nauka = edukacja

Nauka = edukacja

Formy nauki są różne. Jeden z słynnych polskich dydaktyków wyróżnił kilka sposobów przyswajania wiedzy takie jak uczenie pamięciowe, uczenie metodą prób i błędów i uczenie odruchowe. Rodzice często wyręczają dziecko, wykonując za niego ćwiczenia i zadania domowe, co sprawia, że uczeń stoi w miejscu, nie dokonuje widocznych postępów. Innym błędem popełnianym przez rodziców jest nadmierna obojętność wobec dziecka, które często nie radząc sobie z jakimś zadaniem popada w depresję. Najlepszym rozwiązaniem jest więc złoty środek. Z badań przeprowadzanych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych wyraźnie wynika, że głównym problemem dzieci, które mają niskie stopnie jest brak umiejętności uczenia się. Wynika to najczęściej z wyręczania maluchów przez rodziców, którzy są nadopiekuńczy. Zamiast nakierować dziecko podczas odrabiania pracy domowej rodzice ochoczo wykonują wszystko za pociechę. Jeśli widzimy, że już na tym etapie edukacyjnym wyręczamy dziecko, udajmy się po pomoc do psychologa lub pedagoga szkolnego, niech nam doradzić jak szkolić dziecko, aby było samodzielne.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania - napisz

Ostatnie artykuły